อาชีพการพนัน

ตำบลคอนสายอำเภอกู่แก้วเล่นไฮโลกันมาหลายปีบางคนยึดอาชีพนี้แล้วสภอ.กู่แก้วก็คงมีรายได้ด้วยมั้งไม่เห็นจับกุมยิ่งตอนนี้มีกู้รายวันด้วยแล้วขโมยโจร ผู้ร้ายก็ตามมางัดบ้านคืนเดียวสี่ห้าหลังคาไม่แน่เดี๋ยวก็มีอีกเพราะผู้ปกครองหมู่บ้านก็ยังอยู่ที่วงไฮโล


ชาวไร่อ้อย - [แก้ไข]
level : User
3 Posted
14/08/2011 - 10:48

 
No. 1 [474.409.653]

เรียน  นายอำเภอกู่แก้ว

          กรุณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผลเป็นประการใดเเจ้งผู้ร้องทราบทางWebsiteต่อไป


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี - [แก้ไข]
level : Admin
18/08/2011 - 09:37

 
No. 2 [474.409.663]

ชาวไร่อ้อยได้ร้องทุกข์มาแล้วยังไม่คืบหน้าต่อไปชาวไร่อ้อยจะบอกให้ละเอียดเลยว่าเล่นอยู่บ้านเลขที่อะไรและย้ายไปอีกบ้านเลขที่อื่นอีกหมุนเวียนอยู่อย่างนี้มาหลายปีแล้ว (ถามเด็กอนุบาลก็รู้บ้านไหนเล่นไฮโล)


ชาวไร่อ้อย - [แก้ไข]
level : User
3 Posted
20/08/2011 - 09:44

 
No. 3 [474.409.776]

อำเภอกู่แก้วได้รายงานให้ทราบว่า อำเภอกู้แก้วได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อร้องเรียน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

      ๑. แจ้ง สภ.กู่แก้ว ตรวจสอบเรื่องการเล่นการพนันไฮโลและการพนันในพื้นที่ ต.คอนสาย และตำบลื่นๆในอำเภอกู่แก้ว หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

      ๒. ได้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประชุมประจำเดือนให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังลก่าว  และรายงานให้อำเภอทราบเป็นหนังสือ รวมทั้งสั่งห้ามเริื่องการเล่นการพนันในงานศพอย่างเด็ดขาด และหากพื้นที่ใดปล่อยให้มีการเล่นการพนัน กำนัน ผู้ใญ่บ้าน พื้นที่นั้นต้องรับผิดชอบและมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

     ๓. จากการตรวจสอบเรื่องการเล่นการพนันในห้วงเวลาที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีการเล่นการพนันในลักษณะเป็นบ่อนถาวรแต่อย่างใด เป็นเพียงการเล่นไฮโลตามหัวไร่ปลายนาอย่างสัญจรไปทั่วทั้งในเขตและนอกเขตอำเภอในช่วงฤดูแล้ง


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี - [แก้ไข]
level : Admin
17/10/2011 - 10:19

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน-ร้องทุกข์)
  • ตอบคำถาม (เฉพาะสมาชิก)
  • ตรวจสอบคำถาม