HUB of GMS เปิดโรงแรม Le Bua Grand Udon พร้อมรับนักท่องเที่ยว

วันอังคารที่ 12 พ.ย. 62 เวลา 09.09 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานพิธีเปิด โรงแรม Le Bua Grand Udonthani อ.เมือง จ.อุดรธานี

       โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธาน มมท.จ.อุดรธานี , นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี และผู้บริหารภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

       จ.อุดรธานี เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว ทำให้มีนักลงทุนสร้างโรงแรมเพิ่ม รองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอุดรธานี​ ก้าวสู่ความเป็นเมืองศูนย์กลาง​ของอนุภูมิภาค​ลุ่มน้ำโขง (GMS)​