วัฒนธรรม​มากมี..ธานีผ้าหมี่ขิด

     วันจันทร์ที่ 11 พ.ย 62 เวลา 10.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัด,พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าทอมือ ร่วมการประชุมหารือการออกแบบลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ จ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
       โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธาน มมท.จ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ
       การประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ลายผ้าทอมือให้ทันสมัยและเหมาะกับโอกาสในการใช้งานต่างๆ ควบคู่ไปกับการใช้หลักการตลาดนำการผลิต