ชีวิตดีดี ที่ UD.. วินัยข้าราชการ​ที่ดี อุดรธานี

วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 08.00 น.

       นายนิรั​ต​น์​ พงษ์​สิทธิ​ถาวร​ ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วยนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธาน มมท.จ.อุดรธานี, รองผวจ., หน.ส่วนราชการ, ข้าราชการ ทหาร, เจ้าหน้าที่, อส. ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฎิญาณ​ตน หน้าเสาธง ศาลากลาง​จังหวัด​อุดรธานี ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่
       ผวจ.อุดรธานี​ ได้พูดคุยกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันตรวจตราความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน เนื่องในกิจกรรมวันลอยกระทง
       จังหวัด​อุดรธานี​ จัดกิจกรรม​เคารพธงชาติ​หน้าเสาธง พร้อมกันทั้ง20อำเภอ และ 181 อปท.ทุกแห่ง ทุกวันจันทร์​ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวินัย ความรักชาติ​ รักแผ่นดิน​ให้เกิดขึ้น​อย่างพร้อมเพรียงในทุกส่วนราชการ​