ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้ารับผ้าไตรประทานเพื่ออัญเชิญไปในพิธีอุปสมบท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 18 เมษายน เวลา 10.00 น.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้ารับผ้าไตรประทานเพื่ออัญเชิญไปในพิธีอุปสมบท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ