ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประชุมหารือเตรียมงานการจัดพิธี/กิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมหารือเตรียมงานการจัดพิธี/กิจกรรม /โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก.อบจ.อุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี