ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวก แก่ ปชช. ที่เดินทางกลับ หลังจากที่เดินทางมาฉลองเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 19.00 - 20.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี หน.สนง.ปภ.จังหวัดอุดรธานี ขนส่งจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 และสถานีรถไฟอุดรธานี ที่กำลังจะเดินทางไปทำงาน และเดินทางไปต่างจังหวัด หลังจากที่เดินทางมาฉลองเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัว โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถทุกคน ซึ่งพนักงานขับรถจะต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารพร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบลูกอม น้ำดื่ม ยาดม และผ้าเย็นให้กับพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง และประชาชนที่มารอขึ้นรถด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ขนส่งจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา มาอำนวยความสะดวก การเดินทางกลับของประชาชน

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานี แห่งที่ 1 และสถานีรถไฟอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี