ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจหลักแบบบูรณาการและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

วันที่ 16 เมษายน เวลา 16.00 -17.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจหลักแบบบูรณาการและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ในอำเภอหนองหาน อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอเมืองอุดรธานี ดังนี้

1. ด่านชุมชน/จุดบริการประชาชนบ้านสร้อยพร้าว ต.สร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
2. จุดตรวจหลักแบบบูรณาการ แยกบ้านดอนกลอย ตำบลดอนกลอย  อำเภอพิบูลย์รักษ์
3. จุดบริการประชาชนโครงการอาชีวะอาสา เทศกาล สงกรานต์ประจำปี 2562 ภายในสถานีบริการเชื้อเพลิง ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี

โดยมี นายอำเภอหนองหาน /รอง ผกก.สภ.พิบูลย์รักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ