ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานฉลองอุโบสถ ปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ณ วัดธาตุโพธิ์ชัย อำเภอหนองหาน

วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานฉลองอุโบสถ ปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ณ วัดธาตุโพธิ์ชัย อำเภอหนองหาน โดยมี พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (มหานิกาย) เป็นประธานสงฆ์ ว่าที่ ร.ต.รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

ณ วัดธาตุโพธิ์ชัย บ้านสร้อยพร้าว ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี