ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประชุมสรุปผลและแถลงข่าวประจำวันที่ 16 เม.ย.62 ศปถ.จังหวัดอุดรธานี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

วันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย พล.ต.วินัย เจริญศิลป์ ผบ.มทบ.24 เป็นประธานการประชุมสรุปผลและแถลงข่าวประจำวัน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดอุดรธานี

โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เป็นเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม

จากข้อมูลสถิติของ สนง.ปภ.จ.อด. ศปถ.จังหวัดอุดรธานี ขอรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2562

  • เกิดอุบัติเหตุ  จำนวน 4 ครั้ง
  • ได้รับบาดเจ็บ (Admit) จำนวน 3 คน (ช. 3 / ญ.0)
  • เสียชีวิต จำนวน 2 คน (ช.2/ ญ.0 ) (อ.กุมภวาปี 1 , อ.หนองวัวซอ 1)

ยอดสะสม 5 วัน (11 - 15 เม.ย. 62)

  • เกิดอุบัติเหตุ  จำนวน  25 ครั้ง
  • ได้รับบาดเจ็บ (Admit) จำนวน 16 คน (ช. 14 / ญ 2)
  • เสียชีวิต จำนวน 14 คน (ช. 10 / ญ. 4) (อ.เมือง 5 , บ้านดุง 3 , อ.เพ็ญ 2  , อ.กุมภวาปี 2 , อ.น้ำโสม 1 , อ.หนองวัวซอ 1)

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอการดำเนินงาน การออกตรวจเยี่ยมในแต่ละหน่วยงาน เช่น มทบ.24 ตำรวจภูธร ที่ทำการปกครอง พช สสจ. ท้องถิ่น ขนส่ง แขวงทางหลวงอุดร 1/2 แขวงทางหลวงชนบท ประชาสัมพันธ์ คปภ. และทางอำเภอได้นำเสนอผลการดำเนินงานผ่าน ระบบ cloud conference 

ณ   ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดอุดรธานี  ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลาง จว.อด.