ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจหลักแบบบูรณาการและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจหลักแบบบูรณาการและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

  • จุดตรวจหลักแบบบูรณาการ หน้าร้านณรงค์การยาง ตำบลหมากหญ้า
  • ด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลหมากหญ้า

โดยมีนายวิมล สุรเสน นายอำเภอหนองวัวซอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ