พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้เชิญพวงมาลัยและน้ำอบไทย ถวายแด่พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(เจริญ ฐานยุตโต)

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรด ให้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้เชิญพวงมาลัยและน้ำอบไทย ถวายแด่ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(เจริญ ฐานยุตโต)เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายวิมล สุรเสน นายอำเภอหนองวัวซอ นางรนิดา เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ส่วนราชการประชาชน เข้าร่วมในพิธีด้วย

ณ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี