นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ประชุมหารือการเตรียมงานถวายเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสลธโร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประชุมหารือการเตรียมงานถวายเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสลธโร โดยมีการวางแผนการจราจร เส้นทางการเข้าออก การเดินรถ จุดสกัด จุดอำนวยความสะดวก จุดจอดรถ และการรับส่งผู้ที่เดินทางมาในงาน การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย การรักษาพยาบาลและเหตุฉุกเฉินอื่นๆ โดยมี คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย

ณ วัดป่าภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ