นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ตรวจพื้นที่และร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจพื้นที่และร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโอกาสเสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ในวันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 2561 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย ณ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ