นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงาน สวทช.วิทย์สัญจร 2561 หัวข้อ “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงาน สวทช.วิทย์สัญจร 2561 หัวข้อ “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง จำนวน 12 จังหวัด โดยมี นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร(สท.) เป็นประธานเปิดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักเรียน นักวิจัย ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปจากภาคอีสาน ร่วมงาน
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมแสดงผลงานวิจัยใช้ได้จริงในงาน "สวทช.-วิทย์สัญจร" ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง) จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด "วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค" เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรออกสู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์ ภายในงานยังมีการมอบรางวัล "วิทย์แปงบ้าน อีสานแปลงเมือง" เชิดชูเกียรติบุคคลที่ใช้ วทน. เพื่อการพัฒนาชุมชน ธุรกิจ และเป็นกำลังใจแก่บุคคลต้นแบบในภาคอีสานที่นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ รวมทั้งมีการลงนามความร่วมมือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาค ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง รวม 12 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ ณ ห้องทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซนทารา อุดรธานี