สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอหนองหาน และอำเภอพิบูลย์รักษ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอหนองหาน และอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 2,000 ผืน ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหนองหานและอำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอละ 1,000 ผืน
โดยที่อำเภอหนองหาน จัดพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวให้ได้รับทราบ ถึงน้ำพระราชหฤทัย ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พสกนิกรของพระองค์ จากนั้นองคมนตรี เชิญผ้าห่มพระราชทานมอบ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และเชิญผ้าห่มพระราชทาน พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มอบแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหนองหาน ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่มารับผ้าห่มพระราชทานด้วย ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีประกอบด้วย 20 อำเภอ 156 ตำบล 1,880 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศในทิศตะวันตกมีภูเขาและป่าติดต่อกันเป็นแนวยาว มีเทือกเขาสำคัญคือ เทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวยาว ตั้งแต่เขตเหนือสุดของจังหวัด ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 42.0 องศาเซลเซียส (เมษายน) อุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้ 9.8 องศาเซลเซียส (มกราคม) ในแต่ละปีจังหวัดอุดรธานี จะได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ภูเขาสูง และตั้งบ้านเรือนในบริเวณรอยต่อพื้นที่ป่าเขาในจังหวัดอุดรธานี จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นประจำทุกปี
จากนั้น องคมนตรี ได้เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์ เพื่อเชิญผ้าห่มพระราชทานอีกจำนวน 1,000 ผืน ไปมอบให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศหนาวในพื้นที่อำเภอพิบูลย์รักษ์ ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้อัญเชิญกระแสพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถ่ายทอดให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยหนาว และเชิญผ้าห่มพระราชทาน พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มอบแก่ราษฎร พร้อมทั้งมอบอาหารพระราชทานในโอกาสดังกล่าวด้วย
อนึ่งในวันเดียวกันนี้ องคมนตรี ได้เชิญผ้าห่มพระราชทานและนำความห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ไปเยี่ยมให้กำลังใจ นายวิจิตร แพ่งเหลา อายุ 63 ปี ราษฎรบ้านแดง บ้านเลขที่ 205 หมู่ 11 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลรักษ์ ผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก มาเป็นเวลา 1 ปี และนายอุบล บุญพา อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 165 หมู่ 11 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ ผู้ป่วยติดเตียงอัมพาต มาเป็นเวลา 12 ปี จากการประสบอุบัติเหตุจักรยายนต์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย และครอบครัว ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
 
แหล่งที่มา : ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี