ชาวอุดรวมน้ำใจให้กาชาดอุดรธานี ประจำปี 2561

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดรับบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของสนับสนุนการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานีประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 เพื่อให้พี่น้องได้สนุกสนานรื่นเริงหลังฤดูเก็บเกี่ยว งานนี้ชมฟรีตลอดงาน

วันนี้ (7 พ.ย.61) ที่สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุดรธานี โดยมีนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร นายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการ นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี ร่วมรับบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม สมาคม มูลนิธิ และอำเภอทั้ง 20 อำเภอ

โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ภาคส่วนต่างๆ เดินทางมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้า ในขณะที่สำนักงานเหล่ากาชาดจัดซุ้มอาหาร เครื่องดื่มไว้รอบริการแขกที่มาร่วมงาน จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวพบปะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทุกภาคส่วนที่เดินทางมาร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของ
นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า วันชาวอุดรธานีรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2561 เป็นการเปิดรับบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อนำไปจัดสรรเป็นรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ซึ่งจังหวัดอุดรธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อนำรายได้จากการออกร้านมัจฉากาชาดจะใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยสาธารณภัยในพื้นที่ทั้ง 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี โดยสิ่งของที่ผู้มีจิตอันเป็นกุศลนำมาบริจาคในวันนี้ ประกอบด้วย เงินสด รถจักรยานยนต์ จักรยาน ตู้เย็น โทรศัพท์ พัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ซึ่งในครั้งแรกมียอดเงินบริจาครวมกว่า 1,290,930 บาท รถจักรยานยนต์ 5 คัน รถจักรยาน 170 คัน และสิ่งของเครื่องใช้อีกจำนวนหลายร้อยรายการ
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่จะร่วมให้การสนับสนุนของรางวัล ในการออกร้านมัจฉากาชาด แต่ไม่สามารถเดินทางมาได้ในวันนี้ ขอเชิญร่วมบริจาคได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานี สอบถามเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4222-2960 ในวันและเวลาราชการ “ท่านช่วยกาชาด กาชาดช่วยท่าน ทุกบาทที่ท่านช่วยกาชาด กาชาดจะนำไปให้การช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย”

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี