นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี และนางมัลลิกา พุฒิชาติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดตลาดชุมชน “จริงใจ Farmers’ Market อุดร”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางมัลลิกา พุฒิชาติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดชุมชน “จริงใจ Farmers’ Market อุดร” โดยมี นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด นายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมงาน

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล จำกัด ผู้นำค้าปลีกในประเทศไทยดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายเพื่อสร้างสรรค์สังคม พัฒนาชุมชนอย่าง ยั่งยืน มีเจตนารมณ์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในชื่อโครงการ เซ็นทรัล ทำ ล่าสุดได้เปิดตลาดชุมชน ในชื่อ “จริงใจ Farmers’ Market อุดร” ปลูกโดยคนบ้านเฮา เพื่อคนบ้านเฮา ให้เกษตรกรจาก 50 ตำบลภายในจังหวัดอุดรธานี มาออกร้านจำหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัย อาหารพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่มนานาชนิด โดยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ในการเปิด "จริงใจ Farmers' Market" ภายใต้ เซ็นทรัล ทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม และมีแผนเปิดเพิ่ม อีก 9 จังหวัด ในปี 2562 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี