นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี และนางมัลลิกา พุฒิชาติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจ.อุดรธานี ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  และนางมัลลิกา พุฒิชาติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมกับอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามด้วยการสวมผ้าไทย  และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี โดยการให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  ทั้งนี้ ก่อนพิธีตักบาตร ทุกครั้งจะมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลแต่งกายเด่นด้วยผ้าไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา การขายสินค้าพื้นเมืองและผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วย นอกจากนั้นมีคณะข้าราชการและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ณ บริเวณบริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี