นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมติดตามผลงานดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 และประชุมวางแผนบริหารโครงการ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานการประชุมติดตามผลงานดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562และประชุมวางแผนบริหารโครงการโดยมี นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี