นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30-13.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอเมือง จำนวน 2 หลัง ได้แก่
1. นางทองดี ใหญ่แสนอ้าย บ้านเลขที่ 155 หมู่ 2 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (หลังที่ 76) งบประมาณจากการสนับสนุนโดย กองพันนเรศวร จำนวน 40,000 บาท 
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบ 
1. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาว ร่วมสมทบเงินสร้างบ้าน   จำนวน  1,550  บาท
2.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว บริจาคดินลูกลังถมที่  จำนวน    6   คันรถ
3. นายอนุชา คงเพชร ปลัด อบต.บ้านขาว บริจาคดินลูกลังถมที่      จำนวน    2   คันรถ
4. นายชนะ อินทร์มะโรง คณะกรรมการหมู่บ้าน บริจาคดินลูกลังถมที่ จำนวน     2   คันรถ
5. นายทองล้วน พิลากุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.บ้านขาว  จำนวน  1,700  บาท

 

2. นางบัวภา วิชัยสิทธิ์ บ้านเลขที่ 53 หมู่ 9 ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (หลังที่ 77) งบประมาณจากการสนับสนุนโดย กองพันนเรศวร จำนวน 40,000 บาท
นอกจากนี้ ได้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบ ให้บ้านทุกหลังในโครงการฯ ได้แก่
- ร้านชลธร กรอบรูป มอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
- สมาคมสงเคราะห์ชุมชนอุดรธานี มอบหลอดไฟฟ้านีออน  จำนวน  3 หลอด
- จังหวัดอุดรธานี มอบเสื้อ 125 ปี อุดรธานี และ สิ่งของ/อาหาร จากการตักบาตรตอนเช้า (สวมผ้าไทยใส่บาตรพระทุกวันอังคาร)
โดยมี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอเมืองอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี