นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดรธานี ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น.ที่ลานเดอะแลนด์ ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ อุดรธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีเปิดงานมหกรรมเครือข่ายสินค้าเมืองอุดรธานี ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2561 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดคับคั่ง

นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณจังหวัด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ส่งเสริมการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มุ่งเน้นให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ และเสริมสร้างเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มั่งคั่ง ย่างยืน ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อให้เกิดพลังและอำนาจในกลุ่มเศรษฐกิจปัจจุบัน การประกอบอาชีพลักษณะการรวมกลุ่ม ได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาโดยรวมของทุกกลุ่มเกี่ยวข้องกับการตลาด ไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและขาดการประชาสัมพันธ์

ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้างต้น เน้นการส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ มีการพบปะเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและเกิดความเป็นธรรม บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ นอกจากมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ จัดนิทรรศการจำลอง โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ลานวิถีเกษตรกรรม ของชาวสหกรณ์ และเกษตรทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดล ด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ไฮไลน์ของงาน คือ สินค้านาที 3 รอบ คือ เวลา 12.30-13.30 น., 15.00-16.00 น. และ 18.00-19.00 น. เช่น ไข่ไก่ เบอร์ 2 แผงละ 60 บาท ฝรั่งกิมจู กก.ละ 20 บาท เป็นต้นทุกวัน สำหรับกิจกรรมสำคัญแต่ละวัน ได้แก่

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. สอนทำไข่เค็มสมุนไพร, เวลา 17.10 น. เสวนาวิชาการ เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง, เวลา 18.10 น. การแสดงศิลปิน โจโจ้ โดมิเน้นท์ และเวลา 19.20 น. การแสดงหมอลำซิ่ง

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. สอนทำน้ำยาล้างจาน สบู่ แชมพู, เวลา 17.10 น. การเสวนาวิชาการ เรื่อง นโยบายแปลงใหญ่กับการสหกรณ์, เวลา 18.10 น. การแสดงจากศิลปิน อิสรพงศ์ ดอกยอ (ศึกวันดวลเพลง) และเวลา 19.20 น. การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งอีสานเหนือ

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. สอนการทำสมุนไพรน้ำมันหอมระเหย สเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้หอม, เวลา 17.10 น. การเสวนาวิชาการ เรื่อง ไทยนิยม ยั่งยืน, เวลา 18.10 น. การแสดงจากศิลปิน แบงค์ กฤษฎี และเวลา 19.20 น. การแสดงวงโปงลาง

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. สอนการทำสิ่งประดิษฐ์ตกแต่ง กระเป๋าผ้าเอนกประสงค์, เวลา 17.10 น. เสวนาวิชากร เรื่อง การตลาดยุคใหม่, เวลา 18.10 น. การแสดงจากศิลปิน หลุยส์ เฮสดาร์ซัน พระเอกช่อง 7 และเวลา 19.20 น. การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งอีสานเหนือ

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์