สภากาแฟ เช้านี้ที่อุดรฯ ที่กองบิน 23

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่โรงซ่อมยุทโธปกรณ์ กองบิน 23 หน่วยงานด้านความมั่นคง เป็นเจ้าภาพในมีการจัดกิจกรรม สภากาแฟ เช้านี้ที่อุดรฯ ครั้งที่ 9 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน มีส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ในช่วงท้ายมีการส่งมอบเจ้าภาพ กิจกรรมสภากาแฟ เช้านี้ที่อุดร ครั้งที่ 10 ให้กับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเดือนสิงหาคม 2561 ส่วนสถานที่จะกำหนดอีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์