นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยและคณะ

วานนี้(5มิ.ย.61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ระหว่างวันที่ 5-6 มิ.ย. 61 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน อาทิ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 24, ผู้บังคับการกองบิน 23, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี, นายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรม พัฒนาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอนาคต จัดโดย กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
 โดย ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ต เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยและคณะ มีกำหนดการเดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานีและหนองคายระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับทางจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปสู่การทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอนาคต ทั้งนี้กำหนดการเดินทาง คือ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เดินทางไปร่วมเปิดป้ายสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียเป็นผู้สนับสนุนสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2537