สภากาแฟ เช้านี้ ที่อุดรฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีการจัดกิจกรรม สภากาแฟ เช้านี้ที่อุดรฯ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ มีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน มีส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ในช่วงท้ายเป็นการส่งมอบเจ้าภาพ กิจกรรมสภากาแฟ เช้านี้ที่อุดร ครั้งที่ 8 ให้กับ กระทรวงแรงงานและกระทรวงยุติธรรมในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์