ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี(ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 24 เม.ย.61 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม สนง.ปภ.อด. ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี(ก.ช.ภ.จ.อุดรธานี) ครั้งที่ 1/2561 เนื่องจากเกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 13,18 มีนาคม 2561 ในพื้นที่ อ.กุมภวาปี ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ร่างกาย บ้านเรือน ทรัพย์สิน และพื้นที่การเกษตรของประชาชน

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์