ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและสรุปถอดบทเรียนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและสรุปถอดบทเรียนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและสรุปถอดบทเรียนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุดรธานี และโครงการมอบบ้าน 125 ปี 125 หลัง จังหวัดอุดรธานี ในครั้งที่ผ่านมา โดยมี นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี นายพีรพล เปล่งเกียรติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 ที่มา : ข่าวอุดร ออนไลน์