อุดรธานี เดินหน้าจัดงาน GMS Fabric Expo 2018 ดึง TCEB ร่วมเจรจาธุรกิจ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น ที่อาคารหอประวัติ (วังแดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดงาน GMS Fabric Expo 2018 มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต และบริการใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่ไปด้วยกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญกับการพัฒนา คือ เพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเอง และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมถึงการยกมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค

จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน จึงจัดงาน"มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ GMS Fabric Expo 2018" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Colorful Fabric Life : อลังการสีสันผ้าทอมือแห่งลุ่มน้ำโขง ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเส้นสายลายผ้า ซึ่งเชื่อมโยงสีสันแห่งวิถีชีวิตประเพณี และวัฒนธรรมถักทอ ร้อยเรียงกันทั้งจาก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีนตอนใต้(ยูนนาน) สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นงานในระดับนานาชาติที่ประเทศไทย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น และนโยบายของรัฐบาลเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจของประเทศหรือ Local Economy ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการออกแบบและการค้าขายอย่างครบวงจร

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย 1.สีสันนิทรรศการตระการตา ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนิทรรศการ อารยธรรม และนวัตกรรมผ้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ GMS และภาคอีสาน พร้อมด้วยกิจกรรมเสวนา จากกูรูผ้า และงานออกแบบ ตลอดจนเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจที่มีความน่าสนใจเชื่อมโยงผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ

2. สีสันขบวนคาร์นิวัลอันยิ่งใหญ่ อลังการ หาชมยาก หมายถึง แหล่งอารยธรรมผ้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และภาคอีสาน เชื่อมโยงต้นกำเนิดอารยธรรมผ้าของมรดกโลก และวิวัฒนาการด้านผ้า จากอดีตจวบจนปัจจุบัน จัดแบ่งเป็น 4 ขบวนยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย ขบวนดุริยางค์ ขบวนสื่อความหมาย อารยะผ้าทอมือกับวิถีชีวิตอีสาน, ขบวนแห่อารยะผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กับศรัทธาแห่งสายน้ำนานาชาตินาคีนาคาม้วนผ้าทอมือวัฒนธรรมร่วมสมัย นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สร้างสีสันอันแน่นด้วยแสงสีเสียง และผู้ร่วมขบวนกว่า 780 คน ซึ่งขบวนคาร์นิวัลที่จัดขึ้นนี้ ถือเป็นไฮไลต์ที่สำคัญมากของงาน สร้างความฮือฮาให้ท้องถนนทุ่งศรีเมืองเต็มไปด้วยความตระการตา ทั้งจากเสียงดนตรีเอกลักษณ์ของภาคอีสานที่สนุกสนาน การแต่งกายที่มีสีสัน เรียกได้ว่าเป็นขบวนคาร์นิวัลที่ไม่แพ้เทศกาลในต่างประเทศอย่างแน่นอน

3. สีสันการประกวดแฟชั่นโชว์ เก๋ไก๋ ไทยแลนด์ 4.0 และกลุ่มขบวนแห่แฟนซีด้วยผ้าทอพื้นเมือง ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ อาทิ กิจกรรมการประกวดหนูน้อยผ้าทอมือแห่งลุ่มน้ำโขง, การประกวดการออกแบบชุดแต่งกายผ้าพื้นเมือง หรือผ้าประจำถิ่น, เทพบุตร-เทพธิดา ผ้าทอมือ, การประกวดผ้าอนุรักษ์ เป็นต้น

4. สีสันผลิตภัณฑ์จากไทยและต่างประเทศ ชวนชม ชวนชิล ชวนช้อป ผลิตภัณฑ์โดดเด่นจากผู้ประกอบการ รวมของดี-ของเด่น ไว้ในที่เดียวกัน ทั้งผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ตลอดจนอาหารนานาชาติ และ Street Food

5. สีสัน แสง เสียง และการตกแต่งยิ่งใหญ่ สะท้อนเอกลักษณ์ของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมด้วย แลนด์มาร์ค "คุณทองโบราณ" สื่อถึงอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ของภาคอีสาน และการตกแต่งสุดยิ่งใหญ่ จำลองวิถีชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นของประเทศ GMS ไว้ในที่เดียว

6. สีสันความสนุกสนานจากศิลปินที่มีชื่อเสียง และกิจกรรมการแสดงสร้างรอยยิ้ม อาทิ ฝ-นธนสุนทร, ตุ๊กกี้ย้อนยุค HARD ROCK อุดรธานี , แหลม มอริสัน และวง VIP สลับมาร่วมสร้างความสนุกสนานตลอดทั้งงาน

นอกจากนี้แล้ว จังหวัดอุดรธานี ได้เพิ่มเติมกิจกรรมสำคัญเข้าไปในงานอีก 2 เรื่อง เพื่อให้เกิดการต่อยอดจากการจัดมหกรรมผ้าทอมือในครั้งนี้ คือ 1.ได้ร่วมมือ กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการหรือ TCEB ในการเชิญผู้ค้าและผู้ประกอบการชั้นนำในระดับประเทศกว่า 15 ราย มาร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ กับผู้ประกอบการ และผู้ผลิตผ้าของกลุ่มจังหวัดในภาคอีสาน โดย TCEB ได้ร่วมกับกลุ่มจังหวัดทั้ง 5 กลุ่มจังหวัด ในการคัดเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพสูงจำนวน 30 กลุ่มทั่วทั้งภาคอีสาน มาทำการอบรมการเจรจาธุรกิจ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนที่จะมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจกันจริงๆ ในช่วงของการจัดงาน ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจได้เป็นจำนวนมาก

2. จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ทั้ง 5 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดสบายดี, กลุ่มจังหวัดสนุก, กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์, กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และกลุ่มจังหวัดราชธานีศรีโสธร จะได้มีการลงนาม MOU ความร่วมมือ กับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนานาชาติ สถาบันสิ่งทอ สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อวางแนวทางการพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง และการทำการตลาดร่วมกัน รวมถึงการบูรณาการเข้ากับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ในภาคอีสาน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสร้างพลังทางด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ และการแสวงหาตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการผ้า และชาวอีสานได้อีกมากทีเดียว

"การจัดงานครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง ตามแนวทางความคิดสร้างสรรค์ การเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน และกลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานี และภาคอีสาน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญาระหว่างการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างได้ผล เชิญชวนผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS Fabric Expo 2018 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์- 4 มีนาคม 2561 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี"

ข้อมูลจาก : Udonthani  e-magazine