นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.อุดรธานี

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 มกราคม ที่ห้องประชุม สนง.แรงงาน จ.อุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.อุดรธานี โดยมีนายอำพัน เอกทัตร แรงงาน จ.อุดรธานี นำหัวหน้าส่วนและผู้แทน จาก สนง.จัดหางาน จ.อุดรธานี , สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี , สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี , สนง.ประกันสังคม จ.อุดรธานี และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4 เข้าร่วมการประชุมฯ

 

ที่ประชุมได้รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงานฯของหน่วยงานในสังกัด ประจำเดือนมกราคม ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 75 ราย ยุติเรื่องแล้ว 50 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 25 ราย แบ่งเป็น 2 กรณี คือ แรงงานไทยในพื้นที่ คือ นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย เงินประกัน และถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ ส่วนแรงงานไทยในต่างประเทศ คือ ขอรับสิทธิประโยชน์จากการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และคนงานเสียชีวิต (อิสราเอล 3 ราย ไต้หวัน 1 ราย)

นายอำพัน เอกทัตร แรงงาน จ.อุดรธานี กล่าวว่า เรื่องที่สำคัญในวันนี้คือ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ หรือการช่วยเหลือคนจนระยะที่ 2 (มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี) ประกอบไปด้วย 1 ฝึกอาชีพเร่งด่วนปั้นช่างชุมชนให้เป็นช่างเอนกประสงค์ มีเป้าหมาย 8 หมื่นคน ทุกชุมชนทั่วประเทศ 2 ฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร 18 ชม. , 30 ชม. และ 60 ชม. และ 3 พร้อมนำตู้งานจับคู่คนกับงานบริการในพื้นที่ชุมชน ตั้งเป้า 1 ล้านคน มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“ สำหรับ จ.อุดรธานี ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ รายได้ต่ำกว่า 1 แสนต่อไป 308,669 คน รายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นต่อปี 224,863 คน ก็ต้องดูท่าทีจากส่วนกลางอีกครั้งจะมีการจัดสรรมาให้เท่าใด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของหน่วยงานกำลังหาแนวทางการคัดเลือกแรงงานให้เป็นธรรม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็กำลังหาหนทางช่วยเหลือให้ได้ทุกราย ”

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดรวันนี้