สรรหาบุคคลเข้ารับรางวัล "ศิลปาคม"

การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเข้ารับรางวัล "ศิลปาคม"สาขาการเมืองการปกครอง ความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาชุมชน

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเข้ารับรางวัล "ศิลปาคม" สาขาการเมืองการปกครอง ความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม2 ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์