นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3/2561 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุม อบต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์