พิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ณ โรงยิม 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่เยาวชนของชาติ(นักเรียนระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี) ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย และฝึกฝนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

- สำหรับ "รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี" จะมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทีมชนะเลิศจาก 8 จังหวัด(จังหวัดเลย สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู หนองคาย ขอนแก่น บึงกาฬ และอุดรธานี) รวมจำนวน 240 คน, ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 พฤศจิกายน 2560(รวม 5 วัน) ณ โรงยิม 2 (วอลเลย์บอล) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

- เพื่อหาทีมชนะเลิศเข้าไปแข่งขัน "รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย" ช่วงเดือนธันวาคม 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์