นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศอินเดีย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อด. มอบหมายให้นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อด. เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศอินเดีย ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ทึ่ จว.อด. โดยร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลจาก : ข่าวอุดร ออนไลน์