ชาวบ้านดุงร่วม 6,000 คน รับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วปอ.รุ่นที่ 27 ฟรี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด “โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รุ่นที่ 27” โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม, นายกิตติ จริยะมานะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2, นายประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสง-ไซกี เหตระกูล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

นายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในการจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกล ทั่วทั้ง 4 ภาค ของประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะจัดหมุนเวียนไปในแต่ละภูมิภาค เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากมีภารกิจหลัก ในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังได้ดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไป โดยเฉพาะการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ร่วมกับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. รุ่นที่ 27 นำโดย นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสง-ไซกี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และกรมการแพทย์ ร่วมออกตรวจรักษาประชาชนทุกภาคของประเทศไทยฟรี

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่างๆ ร่วมทำกิจกรรม จำนวน 500 คน และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ และอำเภอใกล้เคียง และโรงเรียนบ้านดุงวิทยา

ในการตรวจรักษาประชาชนในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจรักษา 2 วัน คือ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยคณะแพทย์ชุดเล็ก ได้ทำการตรวจรักษาประชาชนที่ โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ ตำบลพระธาตุพังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีประชาชนมาเข้ารับการตรวจรักษา จำนวน 500 คน และวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยคณะแพทย์ชุดใหญ่ ได้ทําการตรวจรักษาในพื้นที่อำเภอบ้านดุง โรงเรียนบ้านดุงวิทยา โดยมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษา จำนวน 6,000 คน โดยให้บริการฟรีทั้ง 2 แห่ง และนอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดโรงทานบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีให้เกิดพี่น้องประชาชนที่เข้ารับการตรวจรักษาตลอดทั้งวัน

 

ข้อมูลจาก : Udonthani E-Magazine