ข่าวสมัครงาน

หัวข้อข่าว วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
หัวข้อข่าว วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบ 2019-12-19 10:40:07
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2019-11-12 09:47:17
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี ที่ 83/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมามาปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 2018-10-30 16:08:35
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ที่ 81/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมามาปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 2018-10-25 15:59:57
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ที่ 80/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมามาปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 2018-10-12 16:45:07
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ที่ ๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี 2018-05-30 09:21:36
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ที่ ๔๑/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี 2018-05-25 09:21:20
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ที่ ๓๙/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมามาปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี 2018-05-17 10:16:36
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 2017-08-25 17:55:12
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 2017-08-10 11:48:24
ดาวน์โหลด
ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 2017-07-27 13:41:59
ดาวน์โหลด
ประกาศ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และการสอบสัมภาษณ์) ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 2017-07-14 09:43:09
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 2017-06-27 13:06:50
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 2017-06-13 15:13:40
ดาวน์โหลด
ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 2017-02-17 14:04:55
ดาวน์โหลด
ประกาศ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และการสอบสัมภาษณ์) 2017-02-08 09:43:42
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี 2017-01-24 11:32:17
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2017-01-09 16:14:31
ดาวน์โหลด